Bøger / faglitteratur

Mere anerkendelse i børnehøjde


Beskrivelse


Inspiration og metoder til en ressource- og løsningsfokuseret tilgang til dagliglivets udfordringer, hvor der tages afsæt i barnets og dets omgivelsers ressourcer og kompetencer.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Henrik Munch Jørgensen

2007

Denne antologis artikler henvender sig til pædagoger, lærere og andre fagfolk, som arbejder med børn og unge. Bogen er derfor også anvendelig på de pædagogiske uddannelser, hvor den kan give pædagogiske input til alle fagområder.

Anerkendende pædagogik er en pædagogisk retning, som tager udgangspunkt i barnets positive ressourcer og kompetencer, fremfor i hvad barnet ikke magter eller gør forkert. De enkelte artikler bygger på forskellige projekter og er skrevet meget praksisorienteret. Det gør bogen nærværende og gør det samtidig lettere for lærere og pædagoger at overføre teorierne til egen praksis.

Denne udgivelse udkommer i forlagsserien Anerkendende pædagogik, hvori der bl.a. findes en forgænger til med titlen Anerkendelse i børnehøjde (2004). Udgivelsen Social kompetence og problemadfærd i skolen (2004) er en anden udgivelse, som kan være interessant at læse i denne sammenhæng.

Spændende og interessant udgivelse, som tilføjer nye aspekter og perspektiver til den anerkendende pædagogik. Absolut en bog som bør stå på hylden ved siden af Anerkendelse i børnehøjde.


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 45, nr. 4 (2008)

af

af

Birgit Marott

Årg. 45, nr. 4 (2008)


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 32 (2007)

af

af

Pia Weise Pedersen

Årg. 124, nr. 32 (2007)


Social politik

2008, nr. 4

af

af

Karen Fauerfelt

2008, nr. 4