Bøger / faglitteratur

Anerkendelse i børnehøjde


Beskrivelse


Med udgangspunkt i systemisk tænkning og anerkendende og værdsættende praksis vises hvordan man kan skabe rammer for børn, der stimulerer læring, skaberlyst, iværksætterånd og trivsel.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. feb. 2004

af

af

Jens Verner Nielsen (skole)

d. 27. feb. 2004

Bogens artikler demonstrerer overbevisende, hvordan anerkendelse og værdsættelse som princip for forhold mellem mennesker er andet og mere, end at det er bedre med ros end med ris - at den anerkendende samtale og praksis kan skabe gunstige læringsbetingelser og trivsel i skolen. Alle forfatterne har teoretisk afsæt i Appreciative Inquiry (AI) og systemisk tænkning og har desuden praktisk erfaring fra arbejde med børn og unge. Det er tydeligt, at de brænder for ideerne og skriver for at blive forstået - i et ligefremt sprog med gode forklaringer og genkendelige praksiseksempler. Det gør bogen til meget spændende læsning - ikke blot for skolefolk på alle niveauer, men for alle der har interesse i kommunikation og formidling. Efter et indledende afsnit om begreber og baggrund fortæller første dels tre artikler om arbejdet med børn og unge og anden dels tre om lærerrollen og om lærerens arbejde med sig selv som værdsætter i stedet for at være fejlfinder. To afsluttende artikler fortæller om en skole med åben psykologisk rådgivning og om et spændende undervisningsforløb i forbindelse med et byudviklingsprojekt. Efter hver artikel en kort litteraturliste til uddybende læsning og afsluttende et omfattende stikordsregister.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 13 (2004)

af

af

Heidi Friborg Christophersen

Årg. 121, nr. 13 (2004)


Politiken

d. 24. apr. 2004

af

af

Per Schultz Jørgensen

d. 24. apr. 2004


Psykolog nyt

Årg. 58, nr. 17 (2004)

af

af

Niels Peter Agger

Årg. 58, nr. 17 (2004)