Bøger / faglitteratur / bibliografier

Metode og projektskrivning : en introduktion


Beskrivelse


Metode og projektskrivning giver en bred introduktion til de metoder, som bruges i de samfundsvidenskabelige fag og discipliner. Bogen præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der er vigtige, når man laver undersøgelser og skriver rapporter og opgaver. Bogen giver grundig vejledning i, hvordan man som studerende laver en problemformulering vælger mellem kvantitative og kvalitative metoder foretager dataindsamling laver informationssøgning vælger mellem spørgeteknikker sammensætter spørgeskemaer får struktur på sin arbejds- og skriveproces.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. okt. 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 5. okt. 2010

Studerende på de videregående samfundsvidenskabelige uddannelser.

God vejledning til rapportskrivning, der kommer godt rundt om emnet. Bogen indeholder metoder til den første idéudviklingsfase, problemformulering, tidsstyringsredskaber, brugen af vejlederen, litteratursøgning samt selve designet af opgaven. Udover disse mere tekniske tilgange til opgaven, giver bogen en god introduktion til, hvad samfundsvidenskabelige metoder er. Forskellige former for dataindsamling, forskningsdesign, interviewteknik, observationsmetoder, den svære kunst at udforme spørgeskemaer, indholdsanalyse og databehandling. Den kommer således hele emnet rundt, belyser såvel emner, der vedrører selve arbejdsprocessen, som de mere faglige samfundsvidenskabelige aspekter. Den skal nok blive en flittigt anvendt grundbog på de videregående uddannelser.

Tidligere i år udkom en lignende bog, som dog selv angiver at være rettet mod professionsuddannelserne, men som indholdsmæssigt er meget lig denne, nemlig Larsen: En enklere metode : vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode, 2010. Ellers suppleres den af klassikeren, Den gode opgave, 3. udgave, 2005, samt forfatterens egen: Indføring i samfundsvidenskabelig metode, 4. udgave, 2006.

En grundbog i opgaveskrivning på de samfundsvidenskabelige uddannelser på de videregående uddannelser.