Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Metode - til markedsføring og service


Beskrivelse


Introducerer til de vigtigste metodiske begreber og teorier og til analyseprocessen. Den er desuden en guide til arbejdet med den gode problemformulering. Bogen gennemgår grundlæggende metodiske begreber, problemerkendelse og -formulering, informationsindsamling, markedsanalyse, analyseprocessen og undersøgelsesdesign, kvantitative og kvalitative analyser, bearbejdning af data, økonomi, opfølgning og feedback samt analysetyper. Lærebogen er rettet mod de merkantile uddannelser, fx markedsføringsøkonom og serviceøkonom.