Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Metoder i dansk


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. sep. 2011

af

af

Karsten Boll

d. 1. sep. 2011

Bogens primære målgruppe er gymnasieelever i danskfaget, men bogen kan sagtens anvendes af lærerstuderende som indgang til metodelære og lærere, som gerne vil have genopfrisket de forskellige litterære metoder i tilgang til teksterne.

Forfatteren, der også har udgivet Stilistisk analyse (10/14), er lektor ved Espergærde Gymnasium og har her lavet en bog om metoder i dansk over 7 kapitler. I forordet gives et kort rids af indholdet - danskfagets indhold, overordnede træk ved videnskabeligt og fagligt arbejde, forståelses- og tolkningsproblematikker samt gennemgang af områderne litteratur, sprog og medier. Undervejs i den teoretiske gennemgang er der stillet opgaver, som kan udvide og understøtte forståelsen af indholdet. En del af opgaverne refererer til de autentiske tekster, der er i kap. 7. Indholdet er vedkommende som baggrundsviden for undervisning i danskfaget. Sproget er ligefremt, men selvfølgelig præget af de fagtermer, der knytter sig til indholdet. Der er yderligere indsas relevante figurer som den litterære trekant og aktantmodellen til at understøtte teksten.

Faglige forbindelser i dansk fra Dansklærerforeningen (11/25) dækker også dette emne for målgruppen.

God og grundig gennemgang af metoder i danskundervisningen, som kan anvendes i gymnasierne. Den kan ligeledes anvendes som håndbog for dansklærere i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.


Gymnasieskolen

2012, nr. 6

af

af

Niels Martinov

2012, nr. 6