Bøger / faglitteratur til børn

Mikroskopiske dræbere : en bog om epidemier


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. nov. 1999

af

af

Lars Larsen

d. 22. nov. 1999

En ny bog i serien Katastrofer – hvad sker der. I syv kapitler behandler den verdenshistoriens store epidemier. Størst plads får pest. På 10 sider giver bogen en grundig beskrivelse af pestepidemiernes opståen og udbredelse, de forskellige pesttyper og den medicinske behandling. Koppeepidemierne er tildelt 8 sider, hvor vægten særligt er lagt på opdagelsen af koppevaccinen omkring år 1800 og sygdommens endelige udryddelse i 1980 efter århundreders hærgen. 6 sider handler om kolera nu og før: Årsager, symptomer, behandling og forebyggelse. Den spanske syge er tildelt 4 sider og herefter et par sider om mæslinger, røde hunde og andre epidemiske sygdomme, og til sidst syv sider om AIDS, ebola og kunstige epidemier. Bogen afsluttes af en ordliste, forslag til videre læsning og en oversigt over webadresser. Teksten er informationsrig og bogen indeholder mange spændende oplysninger. Den er let at læse og den 2-spaltede tekst er sat i en læsevenlig typografi. Illustrationerne består af fotos, middelalderkunst, kort og instruktive tegninger med fyldige billedtekster. Der er gode udbredelseskort på omslagets indersider. Bogens forside signalerer mere science fiction-gys end pest- og kolera, mens bagsiden er dækkende for indholdet. Fra 13 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 22. nov. 1999

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 22. nov. 1999

En lille letlæst fagbog om et emne, som ikke er særligt velbeskrevet for skoleelever. Umiddelbart virker bogen temmelig kulørt og populærvidenskabelig. Den udgives da også i forlagsserien Katastrofer – hvad skete der?. Indholdet er imidlertid stort set sagligt og seriøst, og bogen giver et godt overblik over de vigtigste epidemier i verdenshistorien. Overblikket kræver dog en samlet læsning af bogen, idet væsentlige forklaringer gives løbende i indsatte tekstrammer. De omtalte epidemier er først og fremmest: pest, kopper, kolera og influenza. Desuden er der kortere omtale af ebola, AIDS, børnesygdomme og kunstige sygdomme. Teksten vil være forståelig for de fleste elever på 6. klassetrin. Begreber forklares løbende, hvorfor bogens ordliste er temmelig overflødig. Bogen er rigt og vel illustreret med historisk og nutidigt materiale. Der er tale om tegninger, fotos og kort af forklarende og dokumenterende karakter – alle i s/h. En undtagelse herfra er omslagsopslagene, som rummer udbredelseskort i farver over de tre største pestepidemier. Bogen rummer stikordsregister, en kort litteraturliste samt en liste over internetadresser, som ser ud til at være for avancerede for skoleelever.


Folkeskolen

Årg. 117, nr. 20 (2000)

af

af

Hans Erik Berthelsen

Årg. 117, nr. 20 (2000)