Bøger / faglitteratur / øvelser

Mindfulness i skolen : mental sundhed og læring hos børn og unge


Beskrivelse


Indføring i at anvende mindfulness i skolen i relation til begreber som: stress, kognition, afspænding, læring, kontemplation og meditation.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. maj 2014

af

af

Hans-Christian Uth

d. 6. maj 2014

For lærere, psykologer og vejledere som arbejder med børn og unge i skolesammenhænge.

Efter begrundende forord og indledning gives en grundlæggende indføring i selvet og i begreberne tilknytning og fællesskab. Herefter følger en række kapitler, som behandler mulighederne for at anvende mindfulness. Det sker i relation til begreber som: stress, kognition, afspænding, læring, kontemplation og meditation. I alle kapitler henvises der til litteratur, hvorfra der også hentes citater - heraf en del engelsksprogede. Gennem hele bogen gives der øvelsesforslag og andre konkrete anvisninger, og i bogens afslutningskapitel suppleres med en lang række temaopdelte øvelser. Teksten er fagligt korrekt men forholdsvis let læst. Indholdet er præget af et stort personligt engagement og en kritisk tilgang til den moderne præstationsskole. Bogen rummer omfattende indholdsfortegnelse, som muliggør pluklæsning, og den afsluttes med en omfattende international litteraturliste.

Den righoldige litteratur om mindfulness rummer også nogle titler, som sætter begrebet ind i en pædagogisk, undervisningsmæssig sammenhæng. Mindfulness i pædagogikken og Positiv psykologi i skolen - begge fra 2011 - behandler emnet på et generelt plan, mens Mindfulness for børn og unge fra 2012 lægger vægten på børn og unge i vanskeligheder.

En relevant, engageret og kompetent indføring i mulighederne for anvendelse af mindfulness i skolesammenhænge.