Bøger / faglitteratur

Mintzberg om ledelse


Beskrivelse


Forfatteren har fulgt 29 forskellige ledere en dag på jobbet for at lære mere om den mangesidede praksis, som ledelse er.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. jan. 2010

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 27. jan. 2010

Målgruppen er mennesker der på en eller anden måde er berørt af fænomenet ledelse og undrer sig - dvs. stort set os alle. Snævrere defineret vil den nok være mest vedkommende for ledere "på jagt efter inspiration", som det udtrykkes på bagsideteksten. I undervisnings- og opgavesammenhæng tror jeg derimod ikke rigtig på den.

Mintzberg bygger sin bog dels på solid teoretisk viden dels på feltarbejde, idet han har fulgt 29 vidt forskellige ledere i deres daglige praksis og derudfra trukket nogle linjer og erfaringer omkring kompleksiteten i det at lede. Bogens styrke ligger i, at den ikke opstiller teser og modeller, men søger at indkredse de indre modsætninger og dynamikken i ledelse. På den måde kan den netop være inspiration, idet jeg tror, enhver leder vil kunne spejle sig og identificere de iagttagelser og refleksioner Mintzberg her kommer op med. Men en stor mundfuld er bogen alligevel. Forfatteren er canadier, professor i management i Montreal og forfatter til adskillige bøger gennem en menneskealder.

I den meget store mængde af managementlitteratur placerer bogen sig blandt de mere tilbagelænede, dvs. blandt dem, der kan læses i lænestolen for inspirationens skyld. Teoretisk bevæger den sig i kendt stof uden at komme med nyt. Den har sin styrke i sit overblik og sin diversitet.

Vægtig managementsag, som nok - når alt kommer til alt - vil have en forholdsvis begrænset læserskare.


Jyllands-posten

d. 21. mar. 2010

af

af

Henrik Ørholst

d. 21. mar. 2010


Berlingske nyhedsmagasin

2010, nr. 8

af

af

Ulrik Jørgensen

2010, nr. 8


Danske kommuner

Årg. 41, nr. 11 (2010)

af

af

Egon Petersen

Årg. 41, nr. 11 (2010)


Arbejdsmiljø

Årg. 26 nr. 4 (2010)

af

af

Niels Erik Karkov, Tina Løvbom Petersen

Årg. 26 nr. 4 (2010)