Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Moderne asetro : et undervisningsmateriale til folkeskolens overbygning og andre interesserede


Beskrivelse


Om ritualer, værdier og livssyn hos de asatroende. Med et afsnit om at skrive opgaver om religiøse bevægelser.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juli 2008

af

af

Hans-Christian Uth

d. 9. juli 2008

Bogen er anvendelig for unge fra 14-års alderen til fritidslæsning eller i forbindelse med skoleopgaver.

En personlig men nøgtern beskrivelse af emnet, som er vist stigende interesse i befolkningen gennem de senere år. Efter en kort introduktion af forfatter, bog og emne gives en lille oversigt over de vigtigste nordiske guder. Herefter gøres rede for de værdier, som ligger til grund for de fleste asetroende. Asetroens vigtigste ritual - blót - beskrives, hvorefter begreberne skæbne og død sættes i relation til asetroen. Et særskilt afsnit fortæller om det anerkendte trossamfund Forn Sidr, organiseringen af blót-grupper samt de fire overgangsriter: knæsætning, ungdomsindvielse, bryllup og begravelse. En ung fortæller kort om sin asetro, og der gøres rede for hovedretninger inden for troen samt for forskellen på asetroende og fritidsvikinger. Til sidst gøres rede for nødvendigheden af at være kildekritisk. Bogen er tilføjet et særligt kapitel om, hvordan elever kan arbejde hensigtsmæssigt med større opgaver inden for området: religiøse bevægelser. I afsnittet gives både specifikke råd vedrørende emnet samt mere generelle råd vedrørende arbejdsform og fremlæggelse. Der afsluttes med en medieliste samt et par siders reklame for forfatterens øvrige bøger.

Der findes ikke bogligt materiale om emnet for aldersgruppen, men en enkelt voksentitel: Asatro : de gamle guder i moderne tid fra 2001.

En relevant udgivelse, omend den i typografi og layout bærer præg af privatproduktion.