Bøger / faglitteratur

Mor, far og alle de andre


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. apr. 2003

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 8. apr. 2003

Forf. er psykoterapeut og har tidligere skrevet om børn og skilsmisser bl.a. Skilsmisse : børn, jura og det nye liv, 2002. Nærværende udgivelse fokuserer på et beslægtet problemkompleks, nemlig nye stedfamiliers betingelser og vilkår, et emne der i øvrigt heller ikke savnes litteratur om, f.eks. Bray & Kelly: Stedfamilier, 2000. Denne bogs umiddelbare styrke er imidlertid dens evne til at anskue problemerne i børnehøjde: Hvordan oplever skilsmissebørn den nye sammenbragte familie? Hvilke konflikter kan opstå, og hvordan skal man forsøge at løse dem? Med sit indledende afsæt i den traditionelle familieetablering via barnets almene udvikling til dets senere ageren i skilsmisse- og stedfamilier, og med dertil knyttede forventninger, konflikter samt mulige løsninger, understreges fra først til sidst voksenansvaret i alle forløbets faser. Et ansvar og en deraf afledt opgave der til stadighed fordrer indlevelse, samarbejde, respekt og imødekommenhed overfor de i sammenhængen svage aktører, børnene. Med små rollespilsagtige tableauer undervejs der fint illustrerer såvel store som små problemer. En umiddelbar tilgængelig udgivelse der med sit fokus på familierådgivning synes at sigte bredt, ikke mindst i et samfund hvor der er ca. 15.000 skilsmisser årligt.Informationer og udgaver