Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Museer - hvorfor og hvordan?


Beskrivelse


Denne bog er skrevet for alle, der har med museer at gøre, det være sig drift, økonomi, planlægning og udvikling mv. Hensigten er, at museums-bestyrelser, museumsdirektører, medlemmer af museumsforeninger og politikere kan finde ny inspiration ved læsning af bogen. Også besøgende på vore museer, og de mange, der aldrig sætter deres fod på et museum, men som har interesse i anvendelsen af statens midler og i samfundsudviklingen, vil kunne få ny viden og udbytte af læsning af bogen.

Anmeldelser (1)