Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Museumsgrundbogen : kunsten at læse et museum


Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. okt. 2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 13. okt. 2008

Hvordan kan man bruge museer i tværfaglige undervisningsforløb? Et spørgsmål af interesse for lærere og elever ved korte videregående uddannelser, gymnasier, højskoler m.v. og en titel med et formidlende og studieforberedende sigte. Den fordrer nok selv formidling, titel og undertitel deklarerer næppe klart nok mål og indhold.

Forfatterne ser museet som et hjælpemiddel i et moderne projektorienteret, uformelt læringsmiljø. Bogen afdækker flere af de muligheder som museumsmiljøet rummer, der åbnes op for en anden faglig tilgang end vanligt og gerne i samarbejde med et vidende personale, for hvem eksponering af samlingernes potentiale også er vigtigt. Der skildres flere typer museer: naturhistoriske, kulturhistoriske og kunstmuseer tillige med bygningskarakteristika, funktioner, organisering, faglighed: registrering, konservering, udstilling m.v. Forfatterne kommer omkring samtidig med at de signalerer entusiasme og engagement.

Bøger på dansk om museer sat ind i en lignende pædagogisk kontekst ses ikke. Der er en del tidsskriftartikler om museumsformidling og undervisning, men sigtet er lidt anderledes. Det gælder også, omend bogen måske er lidt emnemæssigt "beslægtet", Dorte Skot-Hansens Museerne i den danske oplevelsesøkonomi : når oplysning bliver til en oplevelse, 2008. Endelig er der også portalen www.kulturarv.dk.

Bogen ser museerne som en ressource, der med fordel kan bruges i tværfaglige studie-/emneforløb samtidig med at den giver en række eksempler herpå.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 6 (2009)

af

af

Lisbeth Tolstrup

Årg. 126, nr. 6 (2009)


Kunstmagasinet Janus

2009, nr. 2

af

af

Lone Schloo Erhardsen

2009, nr. 2


Gymnasieskolen

Årg. 92, nr. 4 (2009)

af

af

David Kyng

Årg. 92, nr. 4 (2009)


Danske museer

Årg. 21, nr. 5 (2008)

af

af

Erik Bruun Olesen

Årg. 21, nr. 5 (2008)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 180 (2009)

af

af

Martin Salmonsen

Nr. 180 (2009)