Bøger / faglitteratur

Musik & pædagogik


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. jan. 2006

af

af

Erik Boas Pedersen

d. 20. jan. 2006

Musik & pædagogik er en stærk revidering af bogen med samme titel fra 1997. Denne udgave er udvidet med ca. 50 sider og 3 kapitler og dertil er en del af kapitlerne nyskrevne. De to bøger er begge delt op i to afsnit, en teoretisk og en praktisk del, et forsøg på at koble pædagogikkens "hvad" og "hvorfor" med et musisk-kreativt bud på "hvordan". 1. delens 9 kapitler lyder næsten ens i overskrift i de to udgaver, men de ni års mellemrum har betydet stærkt ændret indhold, ordlyd, nyere eksempler, nuancerede konklusioner. Især fylder overvejelser omkring Howard Gardners teori om de mange intelligenser godt op og drages i højere grad ind i undersøgelser og erfaringer. 2. del, den praktiske del, beskæftiger sig med musikken i læreplaner, i arbejdet med tosprogede børn, handicappede børn, ældre, udviklingshæmmede, m.m. To kapitler i denne afdeling er gengangere i stærkt revideret form, øvrige er nyskrevne af nye bidragydere. De enkelte kapitler er over en kam skrevet af ildsjæle med tanke og professionalisme omkring deres projekt. Lettilgængeligt, uden forfald til intern faglig retorik, formidles holdninger og synspunkter omkring menneskers, især børns, musikalitet og musiske væren. Bogen forekommer uomgængelig for pædagoger, lærere og studerende i musiksammenhæng.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. aug. 1997

af

af

Birgit Hald

d. 28. aug. 1997

Musik og pædagogik er en antologi primært henvendt til pædagoger, lærere og studerende, men den kan bruges af alle med interesse for emnet, da næsten alle artiklerne er nemme at gå til også uden noget særligt forhåndskendskab. De er skrevet af 11 erfarne fagfolk i et godt, alment forståeligt sprog, og tilsammen kommer de ud i alle kroge af emnet. Det er både en lærebog og en inspirationsbog. Første del består af artikler om musikpædagogikkens pionerer og musikkens store betydning for det enkelte menneskes udvikling udmærket eksemplificeret ved dagligdags situationer. Bogens anden del giver praktiske råd og anvisninger på anvendelse af musik i alle institutionstyper fra vuggestuer over fritidshjem og specialundervisning til ældreinstitutioner. Artiklerne er sat i en logisk rækkefølge, men det er ikke nødvendigt at læse dem i sammenhæng. Nogle overlapper hinanden lidt og andre har divergerende opfattelser. Efter hver artikel er der udførlige litteraturlister med også helt nye titler. Teksterne er illustreret med sort/hvide fotos af musikaktiviteter på forskellige niveauer, figurer og enkelte nodeeksempler.


dmt

Årg. 81, nr. 1 (2006/2007)

af

af

Erik H. A. Jakobsen

Årg. 81, nr. 1 (2006/2007)


Specialpædagogik

Årg. 19, nr. 1 (1999)

af

af

Ole Lindhart

Årg. 19, nr. 1 (1999)


Udvikling / Socialt Lederforum

1997, nr. 3

af

af

Henning Jahn

1997, nr. 3


Børn & unge

Årg. 29, nr. 10 (1998)

af

af

Karen S. Sørensen

Årg. 29, nr. 10 (1998)