Bøger / faglitteratur

Muslimerne kommer!


Beskrivelse


Forfatteren, som er syrisk kurder og kom til Danmark for 30 år siden, giver sit bud på hvorfor indvandrerintegrationen er gået galt i Danmark. Han peger på at vejen frem mod et harmonisk samfund bygger på almen kendskab til religionsforskelle og kulturmønstre.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. okt. 2002

af

af

Jytte Bræmer

d. 14. okt. 2002

Forfatteren er en kendt debattør i medierne. Han er syrisk kurder og har boet i Danmark siden 1971 og har derfor et indgående kendskab til problemstillingerne omkring etniske minoriteter og integration. Bogen kan bedst betegnes som en gennemgang af de problemfelter, integrationsprocessen støder på. Efter en kort præsentation af elementerne i Islam og et historisk rids af nyere dansk indvandringshistorie, har emner som børneopdragelse, sex, nydanske piger, tvangsægteskaber, skole og daginstitution, sundhedsvæsen, muslimske skoler, arbejdsmarked hvert sit kapitel. Bogen er ikke polemisk og debatterende i sin form, snarere konstaterende og præsenterende - selvfølgelig med en klar stillingtagen. Vejen fremad er ifølge forfatteren information. Bedre information af nydanskere om det danske samfund og dets værdier, og bedre information af danskerne om de fremmede kulturer. Hvor Ralf Pittelkow i sin nyligt udkomne bog Efter 11. september (2002/22) beskæftiger sig med Islam og Vesten i et lidt større perspektiv, så har denne flyttet de samme problemstillinger helt ind i vores danske hverdag.


Information

d. 30. nov. 2002

af

af

Niels Rohleder

d. 30. nov. 2002