Bøger / faglitteratur

Mystik - i filosofi, religion og litteratur : en antologi


Beskrivelse


Tværfaglig antologi over den nyeste danske mystikforskning.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. maj 2011

af

af

Grethe Lorentzen

d. 5. maj 2011

Denne videnskabelige antologi om forskning i mystik henvender sig til forskere samt lærere og studerende på seminarier, universiteter og andre højere læreanstalter.

Forskning i mystik, mystiske traditioner, kulturer og oplevelser breder sig ud over mange fag og discipliner, bl.a. religion, filosofi, neurobiologi og litteratur. I dette tværfaglige værk er den nyere danske forskning i mystik samlet, beskrevet og analyseret, og der er henvisninger til den nyeste internationale forskning i mystik og spiritualitet. Antologien falder, med bidrag af 14 danske forskere, i 4 dele: Mystiske traditioner, Stil, struktur og funktion i det mystiske sprog, Problemstillinger i mystikforskningen samt Mystikkens praktiske rolle i dag. Der er et enkelt bidrag om mystik i skønlitteraturen, nemlig en analyse af Rainer Maria Rilkes reaktioner på J. Anker Larsens roman De vises sten, 1923. Litteraturlisterne er omfattende, og omfattende er også det imponerende noteapparat. Antologien indeholder et personregister, og heri finder man til min forbløffelse ikke Martinus.

Det forrige samlede danske værk om mystikforskning er antologien Mystik - den indre vej? : en religionshistorisk udfordring, 1990. Bidragene hertil er religionsvidenskabelige, og den er derfor snævrere i sit sigte end denne nye antologi.

Et til forskning og undervisning nyttigt samlet værk om den nyere danske forskning i mystik. For uddannelses- og forskningsbiblioteker samt større folkebiblioteker.


Religion

2012, nr. 1

af

af

Anne Vibeke Vennerstrøm

2012, nr. 1