Bøger / faglitteratur

Myte og sandhed i besættelseshistorien


Beskrivelse


Bygger på forelæsninger holdt i Danmarks Radio i foråret 1974 i anledning af tildeling af Rosenkjær-prisen.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Jørgen Hamre

d. 19. dec. 2018

T.s 6 Rosenkjær-forelæsninger fra Danmarks Radio. Den skriftlige bearbejdelse er suppleret med »Litteratur og henvisninger«, der udmærker sig ved at medtage henvisning til de vigtigste avisdebatter og tidsskrifartikler om emnet og om T.s afhandling om jernbanesabotagen. / Indledningskapitlet »Besættelseshistorien - hvad bruger vi den til?« er i det lidt videre perspektiv en drøftelse af faget histories funktion og berettigelse, en drøftelse af kildematerialet og af brugen (valget) deraf - og så klart i formen, at det - som de øvrige kapitler - kan læses i real- og gymnasieklasser. Som forelæsningernes fællestitel næsten siger gennemdrøftes temaet gennem næsten skudsikre eksempler i de følgende kapitler: rekrutteringen til illegalt arbejde, auguststrejkerne i 43, Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab samt i slutningskapitlet: »Kapløb om Danmark?« Forelæsningerne er først og fremmest en introduktion og appetitvækker til besættelsestidens historie, og dens disposition gør denpå mange måder til en inspirationskilde for historielærere, også selv om den primært er beregnet for det publikum, der er folkeuniversiteternes. For alle bibliotekstyper, også for »Stiftsbiblioteket« i Århus, jævnfør en trykfejl på side 13.


Politiken

d. 28. dec. 1974

af

af

Ernst Priemé

d. 28. dec. 1974


Berlingske tidende

d. 20. sep. 1974

af

af

Aage Deleuran

d. 20. sep. 1974


Weekendavisen

d. 20. sep. 1974

af

af

Andreas Dalgaard

d. 20. sep. 1974


Vejle amts folkeblad

d. 20. sep. 1974

af

af

Johs. Rasmussen

d. 20. sep. 1974


Land & folk

d. 23. okt. 1974

af

af

Alfred Jensen

d. 23. okt. 1974


Fyens stiftstidende

d. 19. okt. 1974

af

af

rud

d. 19. okt. 1974


Aalborg stiftstidende

d. 11. okt. 1974

af

af

Wilhelm Christmas-Møller

d. 11. okt. 1974


Jyllands-posten

d. 20. sep. 1974

af

af

L.

d. 20. sep. 1974


Kristeligt dagblad

d. 7. okt. 1974

af

af

Paul Holt

d. 7. okt. 1974


Aktuelt

d. 24. sep. 1974

af

af

Vigqo Sjøqvist

d. 24. sep. 1974