Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Når embedsmænd lovgiver


Beskrivelse


Undersøgelse af udviklingen i omfanget af bemyndigelseslovgivning i Danmark og samspillet mellem regulering ved formel lov og regulering ved bekendtgørelse i henhold til hjemler i lovgivningen.

Anmeldelser (4)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 38 (2020)

af

af

Michael Gøtze

Nr. 38 (2020)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 133, h. 5 (2020)

af

af

Michael Gøtze

Årg. 133, h. 5 (2020)