Bøger / faglitteratur

Når professioner samarbejder : praksis med udsatte børn og unge


Beskrivelse


Det tværprofessionelle samarbejde spiller en vigtig rolle, når børn og unge i udsatte positioner har brug for støtte. Denne bog samler en række forskningsbaserede tekster, der belyser og perspektiverer dette vanskelige samarbejde i forskellige kontekster dagsinstitutionsområdet, skoleområdet, det sociale område og det pædagogisk-psykologiske rådgivningsområde. I bogen trækker forskerne på en række forskellige teoretiske perspektiver, og frembringer hermed en rig variation af betragtningsmåder, temaer og begreber, idet der tilbydes en vifte af kontrasterende blik på det tværprofessionelle samarbejde. Bogen falder i to dele. Første del er introducerende, hvilket efterfølges af bogens mest omfattende anden del, der belyser, hvordan det tværprofessionelle samarbejde tager sig ud i de forskellige kontekster, hvor de udsatte børn og unge befinder sig.

Anmeldelser (3)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 16. juni 2017

af

af

Flemming Platz

d. 16. juni 2017


Sygeplejersken

Årg. 117, nr. 10 (2017)

af

af

Hanne Lindhardt

Årg. 117, nr. 10 (2017)