Bøger / faglitteratur

Næste generation


Beskrivelse


Portrætter af 5 unge medlemmer af Folketinget anno 2008: Ida Auken, Sophie Løhde, Simon Emil Ammitzbøll, Johanne Schmidt-Nielsen og Morten Messerschmidt.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. dec. 2008

af

af

Kent Skov

d. 11. dec. 2008

For unge der selv er politisk interesserede, men også for andre, der ønsker at få et indblik i, hvad morgendagens politiske stjerner har af præferencer og proriterer på den politiske dagsordenen. Endelig kan folk, der sluger biografier også hente lidt til samlingen her.

Bog med fem politiske portrætter af unge folketingspolitikere, der allerede har markeret sig i den offentlige debat. Det drejer sig om Ida Auken (SF), Sophie Løhde (V), Simon Emil Ammitzbøll (ex R), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), og Morten Messerschmidt (DF). De fire journalister, der står bag portrætterne er selv unge, og de har fornuftigt nok ikke skelnet voldsomt mellem det personlige og det politiske bag de portrætterede personer. Netop de næsten antropologisk personlige tilgange, forhistorien med forskellighederne i barndom, miljø- og forældrebaggrund, har, selvom flere af dem forsøger at tale det lidt ned, haft indflydelse på deres valg af politisk ståsted. Johanne Schmidt-Nielsen har "altid" været politisk, mens fx Ida Auken trods overbefolkningen af politiske familiemedlemmer har haft en mere nølende tilgang til en politisk karriere. Også Sofie Løhde er barn af to politisk aktive forældre. Gennemgangen er baseret på interviews med personerne selv og de mærkesager og ordførerskaber de har.

Politikerbiografier er der mange af, men ikke umiddelbart andre om de nye unge i bogform.

Udmærket let tilgængelig interview- og portrætbog om fem unge markante politikere og deres baggrund og mærkesager.


Gymnasieskolen

Årg. 92, nr. 17 (2009)

af

af

Benny Jacobsen

Årg. 92, nr. 17 (2009)