Bøger / faglitteratur

Narrativ ledelsespraksis


Beskrivelse


Denne bog gør lederen i stand til at møde og afhjælpe de personlige problemer og vanskeligheder, medarbejderen oplever, og samtidig at spotte og dyrke de ønskværdige handlinger, det enkelte menneske også foretager sig. Den narrative samtalepraksis er udviklet i det terapeutiske rum, men har vist sig yderst relevant for professionelle, som arbejder i organisatoriske sammenhænge. Denne bog skaber således broen fra narrativ terapi til narrativ ledelsespraksis og gør det muligt for lederen i personaleledelsen at bruge det forandringspotentiale, der ligger i den narrative praksis, til at skabe udvikling og resultater for medarbejdere. Bogen er bygget op omkring konkrete samtaletekniske greb – kaldet samtalekort – og via konkrete eksempler fra lederen Mads’ daglige ledelsessituationer vises vejen til den praktiske anvendelse af narrativ ledelsespraksis. Den narrative ledelses samtalekort er guidelines til, hvordan lederen kan styre samtaler intentionelt, så medarbejderen støttes i sin opgaveløsning, og der skabes en sammenhæng mellem strategi, personlige værdier, handlinger og ”outcome” i virksomheden.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. jan. 2015

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 30. jan. 2015

Ledelse handler også om den fortælling, man kan skabe. Her er nogle meget konkrete redskaber til at skabe den fortælling, der er væsentlig i netop den sammenhæng, der er vores dagligdag. Ledere, med en travl hverdag, og et åbent sind, er målgruppen.

Magnus J. Brammer er psykolog. Han har arbejdet med mennesker, der befinder sig i belastede situationer, men her er det ledere, han henvender sig til. Ud fra et socialkonstruktivistisk afsæt giver han konkrete råd til ledere, der er opmærksomme på, at det er dem, der skal skabe den fælles forståelsesramme. Brammer skriver konkret, og hans udgangspunkt er eksempler fra en tænkt dagligdag, der gennemgås. Bogen giver mange eksempler på, hvordan man med meget enkle virkemidler kan ændre sin ledelsesfortælling. Der er ingen illustrationer, men en kort litteraturliste.

Brammer er en klar og konkret kommunikatør. Han har gode og rammende konklusioner, men han er samtidig meget akademisk problematiserende i sin argumentation, og han forfalder for ofte til lange argumenter, som ikke vil begejstre målgruppen af praktiske ledere.

Narrativ ledelse er oppe i tiden, og der er flere bøger med den vinkel på ledelse. er fx et godt eksempel.


Erhvervspsykologi

Vol. 14, nr. 1 (2016)

af

af

Anne-Mette S. Midtgaard

Vol. 14, nr. 1 (2016)