Bøger / faglitteratur

Narrative familiesamtaler : med udsatte børn og deres forældre


Beskrivelse


Med udgangspunkt i virkelige historier og samtaler, vises hvordan man som professionel kan forberede og gennemføre samtaler med børn hvis forældre lider af psykisk eller fysisk sygdom eller misbrug.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Ellen Lind Jensen

2008

Bogen henvender sig primært til ansatte i social- og sundhedssektoren - professionelle, der møder børn, hvis forældre er ramt af psykiske lidelser, misbrug eller livstruende sygdom. Men også forældre, bedsteforældre og andre i barnets netværk vil kunne forstå bogens budskaber og finde inspiration til samtale med barnet om den vanskelige situation.

Forfatteren er uddannet socialrådgiver og har i mange år virket i børne- og voksenpsykiatrien i Region Sjælland, hvor hun arbejder med at udvikle familiesamtaler med børn. I bogen tager hun udgangspunkt i virkelige forløb og samtaler på en måde, så disse eksempler veksler med refleksioner om samtalerne og teori- og metodeafsnit. Samtalerne finder sted for at inddrage børnene i familiens situation og gøre dem begribeligt, hvad det er, der sker med deres mor eller far. Eksempelvis kan der være tale om en enlig mor med psykiske problemer, der har lavet et selvmordsforsøg, og hvor socialrådgiveren i samtaler med 2 børn på hhv. 13 og 5 år dels skal finde ud af, hvordan børnene opfatter situationen, bibringe dem en større viden om, hvad der er sket og hvorfor, og genskabe forbindelsen mellem moren og børnene. Men mange andre eksempler er medtaget.

Narrativ terapi med børn og deres familier, 2007 er en anden væsentlig udgivelse, hvis forfattere Ingelise Nordenhof også refererer til i bogen.

Fin og vellykket bog om narrative samtaler med børn i kritiske familiesituationer. Bogen kan bruges bredt til såvel professionelle som andre.


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 18 (2008)

af

af

Hanne Lindhardt

Årg. 108, nr. 18 (2008)


Ugeskrift for læger

Årg. 170, nr. 49 (2008)

af

af

Sus Foldager

Årg. 170, nr. 49 (2008)