Bøger / faglitteratur

Udviklingsstøttende samtaler med børn og unge i mistrivsel


Beskrivelse


Om samtaler, der kan støtte et barn eller en ung i mistrivsel i at identificere egne tanker, følelser og behov samt at forstå sin situation og kende sine muligheder og rettigheder.