Bøger / faglitteratur

Narrativitet : mellem sprog, handling og selv


Beskrivelse


Præsentation af de videnskabsteoretiske positioner, der er relevante for den narrative teoridannelse (den realistiske, socialkonstruktioniske, hermeneutiske og fænomenologiske position). Med eksempler på mundtlige fortællinger, der fortolkes og analyseres i overensstemmelse med interaktionsanalytisk praksis.

Anmeldelser (2)