Bøger / faglitteratur

Natur og miljø i pædagogisk arbejde


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Indholdsfortegnelse: Sansning, naturoplevelse dannelse og læring - Naturoplevelse og dannelse (Barndommens naturoplevelser ; Natur som fag ; På tur med Darwin og Kierkegaard ; Naturoplevelse ; Dannelse) ; Sansning, naturoplevelse dannelse og læring - Sansning og naturerfaring (Sanserne og deres udvikling ; Sanselig erfaring ; Sanselig orientering ; Sansestimulation og pædagogik) ; Sansning, naturoplevelse dannelse og læring - Læring og didaktik (Læring og erkendelse ; Læringsbegrebet ; Naturoplevelsens faser ; Didaktik ; Læringsrum ; Naturoplevelse som læringspotentiale ; Faglighed naturpædagogik ; Pædagogisk læreplaner ; Tilrettelæggelse af ture) ; Sansning, naturoplevelse dannelse og læring - Uderum og grøn institution (Indeværkstedet ; Grejbank og udstyr ; Besøgssteder og kontaktnet ; Uderummet ; Bæredygtighed og miljøledelse ; Årsplan og udviklingsarbejde) ; Udeliv, socialisering, sundhed og naturterapi - Udeliv og sociale færdigheder (Naturen som socialt rum ; Fortællingen om os selv ; Miljøomsorg ; Dyrehold og socialisering) ; Udeliv, socialisering, sundhed og naturterapi - Spejling og indlevelse i naturen (Kropslig indlevelse ; Naturoplevelse og symbolik ; Børn og dyresymbolik ; Pædagogens emotioner ; Biografi og naturoplevelse ; Æstetiske naturerfaringer) ; Udeliv, socialisering, sundhed og naturterapi - Udeliv for alle (Begreberne udeliv og friluftsliv ; Udeliv i dagtilbud ; Udeliv i skole og fritid ; Udfordrende friluftsliv for unge ; Udeliv på specialområdet ; Natur for socialt udsatte ; Naturvejledning for psykisk syge) ; Udeliv, socialisering, sundhed og naturterapi - Natur og sundhedsfremme (Sundhedseffekter ; Natur og grønne områder modvirker stress ; Naturens betydning under livskriser ; Livgivende kvaliteter ved natur ; Natur på recept ; Dokumenterede sundhedseffekter) ; Udeliv, socialisering, sundhed og naturterapi - Naturterapi (Terapi og natur ; Den terapeutiske session ; Den terapeutiske relation ; At spejle sig i naturen ; Symbolik i naturoplevelser ; Specielle fænomener ; Naturterap og natursyn) ; Kunst, videnskab, miljø og natursyn - Mellem naturvidenskab og kunst (Det naturskønne ; Naturskønhedens filosofi ; Biosemiotik ; Den kategoriserende og symboliserende forholdelsesmåde ; Natur og kunstnerisk inspiration ; natursymbolik i børns billeder) ; Kunst, videnskab, miljø og natursyn - Samfund, teknik og miljøbevidsthed (Miljøansvar ; Miljøbevidsthed og handlekompetence ; Træk af miljøpædagogikkens udvikling ; Teknik i natur- og miljøpædagogisk arbejde) ; Kunst, videnskab, miljø og natursyn - Naturbegrebet (Natur, kultur og miljø ; Naturbegreber i pædagogisk perspektiv ; De grønne bølger ; Biodiversitet og dansk natur) ; Kunst, videnskab, miljø og natursyn - Natursyn og etik (Den lille og den store etik ; Naturfremmedhed ; Tre grundlæggende natursyn ; Befolkningens natursyn ; Natursyn og pædagogik ; Antropocentrifugal naturopfattelse) ; Kunst, videnskab, miljø og natursyn - Arven efter Moder Jord (Den Store Moder ; Oldtidens kult og ritualer ; Nordisk mytologi ; Højtider og årets rytme ; Gaiateorien ; Linærte eller cyklisk liv)


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. aug. 2004

af

af

Lasse Andersson (skole)

d. 17. aug. 2004

En helstøbt, omfattende og velskrevet vejledning i et væsentligt område inden for pædagogisk arbejde. Bogen er gennemarbejdet og fyldig i behandlingen af sit emne. De fire store komplette dele som bogen består af, behandler, blandt meget andet, menneskets dannelse og vores tilegnelse af erfaringer med naturen, naturens betydning for menneskets socialisering og sundhed, konkrete pædagogiske metoder i institutionerne samt en redegørelse for forskellige natursyn og deres indvirkning på den pædagogiske virkelighed. Bogen er præget af en omfattende research og en velovervejet brug af citater. Adskillige gode eksempler fra dagligdags omgang med børn og natur, samt helt konkrete forslag til tilrettelæggelse af gode læringsforløb gør bogen til et meget brugbart værk i enhver uddannelse af pædagoger, lærere m.m. En god indledning og et inspirerende efterskrift, samt omfattende litteraturliste og internetadresser fuldender indtrykket af grundighed. Der er ingen frelst tone i bogen, men samtidig lægges der ikke skjul på, at emnet ikke er et appendiks til vores dannelse af børn og unge, men noget der i større grad bør gennemsyre vores behandling af de opvoksende generationer - der er alt for meget på spil.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 43 (2004)

af

af

Kaare Øster

Årg. 121, nr. 43 (2004)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 22. feb. 2016

af

af

Jette Larsen

d. 22. feb. 2016