Bøger / faglitteratur

Nietzsches filosofi : indføring og overblik


Beskrivelse


Introduktion til Friedrich Wilhelm Nietzsches (1844-1900) filosofi med fokus på kritikken af den vestlige klassiske filosofi og religion og disses undertrykkelse af de eksistentielle og ekspressive sider af det menneskelige liv.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. juli 2013

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 19. juli 2013

Bogen henvender sig til almindelige og videregående filosofiinteresserede. Bogen kan også bruges som opslagsværk til enkelte af Nietzsches hovedværker.

Peter Thielst er p.t. den måske mest produktive forfatter, oversætter og producent af bøger om filosofi. Denne introduktion til Nietzsche (1844-1900) gennemgår kronologisk 15 af hans værker fra perioden 1872-89. Den introducerer desuden værkerne tematisk. Kapitlerne er opbygget nogenlunde ens med forklaringer på værkets plads i Nietzsches produktion og forhold til andre værker, og en opsummering af det vigtigste indhold, herunder også temaer og vurderinger af værket. Gennemgående temaer er antikkens filosofi og verdenssyn, og påvirkningen fra andre personer som Schopenhauer, Wagner, Kant og Brandes. Introduktionen ser også Nietzsche som barn af sin tid og tidsånd. Bogen er alment forståelig for målgruppen.

Alle Nietzsches hovedværker er blevet oversat til dansk siden førsteudgaven af denne bog (1999). Af lignende almene introduktioner skal man tilbage til 2002 med Rüdiger Safranskis Nietzsche : en biografi om hans tænkning. Nærværende bog er justeret hvad angår rettelser, præciseringer og uddybninger ift. udgaven fra 1999.

En af de bedste almene introduktioner på dansk til Nietzsche.


Bibliotekernes vurdering

d. 20. aug. 1999

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 20. aug. 1999

Introduktion til Nietzsches liv og filosofi, lagt an på det brede filosofipublikum. Thielst gennemgår kronologisk et dusin af Nietzsches værker for at forklare den historiske sammenhæng. Både hovedværkerne, som er oversat til dansk, og mindre kendte skrifter. Thielst forklarer centrale begreber i Nietzsches filosofi og gør opmærksom på hvor sprogbruget har ændret mening i forhold til nutidens sprog. Han gennemgår venskabet og bruddet med Wagner, forholdet til kristendommen, græsk filosofi og filosoffer som Kant, Schopenhauer, Darwin og Emerson. Og vor hjemlige G. Brandes' indsats for at gøre ham kendt. Sprog og udlægning er letforståelig og skal nok give læserne mod på Nietzsches svært tilgængelige værker. Stilen nærmer sig talesprog, til tider slagfærdigt. Bogen er en forkortet version af Thielsts Nietzsche- biografi Jeg er ikke noget menneske - jeg er dynamit! (1997): værkgennemgangen er i det store hele klippet ordret herfra og forkortet en anelse, mens det biografiske stof er stærkt forkortet. Bogen adskiller sig både i form og indhold fra Villy Sørensen Nietzsche (4. udg. 1999). Thielst har skrevet en snes bøger og filosofi, psykologi og om personer som Alice Miller, Kierkegaard og Kohut.


Politiken

d. 13. nov. 1999

af

af

Karsten R. S. Ifversen

d. 13. nov. 1999