Bøger / faglitteratur / bibliografier

Nordisk teologi


Beskrivelse


Bogen giver et overblik over nogle af de vigtigste nordiske guder, gudinder og væsner og sætter dem ind i en indoeuropæisk tradition via komparativ religionsforskning.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2019

af

af

Peter Holm Rasmussen

d. 17. dec. 2019

Håndbog der giver et overblik over nogle af de vigtigste nordiske guder, gudinder og væsner og sætter dem ind i en indoeuropæisk tradition via komparativ religionsforskning. Til kulturelt og historisk interesserede læsere.

Korte tekster om guder, dyr og begreber, der rekonstruerer mange af de overleveringer, vi kun har bevaret brudstykker af fra den oldnordiske gudeverden. Samtidigt fungerer opslagene, som en indføring i komparativ myteforskning. Hver person og begreb sættes ind i etymologisk kontekst og giver et semantisk indblik i det indoeuropæiske ophav. Kilderne om vor egen gudeverden er mangelfuld, der findes ganske enkelt ikke nok overleveringer, her er den komparative metode vigtig som ramme, da vi i det indoeuropæiske ophav deler sproglig og kulturel forståelse, og deraf kan trække på andres myter og religiøse traditioner, for at forstå vor egen.

Bogen går etymologisk og komparativt mytologisk til værks og dykker ned i det indoeuropæisk sproglige ophav, hvilket gør at man ikke bare får lyst til at gå yderligere på opdagelse i den nordiske tradition, men i alle verdens myter, som Nefer Olsen i dén grad får understreget hænger sammen. En bog rig på viden og detaljer, der maner til nysgerrighed.

Især Dumézil, der introducerede teorien om trefunktionalitetssystemet i fx De nordiske guder, der specifikt analyserer de indoeuropæiske mytologier, spejler Nefer Olsens tilgang.Informationer og udgaver