Bøger / faglitteratur / vejledninger

Notatteknik for studerende på videregående uddannelser - lyt, læs - notér - og skriv!


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: En god notatteknik er et effektivt studieredskab. Hæftet giver konkrete retningslinjer for undervisningsnotater, notater af det man læser, og notater til opgaver, både i form af traditionelle papirnotater, notater på computer og mindmaps. Gode notater er dem man kan bruge når man skal bruge dem. Og notater er og bør være forskellige, alt afhængig af hvilken situation man noterer i og alt afhængig af hvad notaterne skal bruges til.