Bøger / faglitteratur / vejledninger

Talegaver - mundtlig formidling for studerende på videregående uddannelser


Beskrivelse


Hæftet giver retningslinjer for de vigtigst håndværksmæssige teknikker og redskaber til at forberede og gennemføre en god mundtlig fremstilling både for en større gruppe tilhørere og til eksamen. Desuden hjælper hæftet med til at minimere den nervøsitet, som mange føler, når de skal tale til en større forsamling.