Bøger / faglitteratur

Nye spørgsmål om teknikken


Beskrivelse


Bogens 22 indlæg giver en sociologisk og filosofisk indføring i forskellige problemstillinger, som samlet set er nogle bud på teknikkens og teknologiens rolle i samfundet og for den enkelte både tidligere, nu og fremover.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. nov. 2013

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 6. nov. 2013

Bogen henvender sig til akademiske læsere med interesse for sociologiske og filosofiske tilgange til teknologi. Fx politikere, samfundsdebattører og studerende.

Antologien er skrevet af 22 akademikere. Bogen giver forskellige sociologiske og filosofiske tilgange til en mangfoldighed af aspekter vedrørende teknik og teknologi siden oldtiden med hovedvægten på moderne tider. Mange af indlæggene tager teoretisk afsæt i Heideggers værker om emnet, men inddrager også andre og mere nutidige tænkere som fx Luhmann, Villy Sørensen og Latour. Bogen giver i sin helhed mange bud på forskellige aspekter ved teknik: Pessimisme/optimisme, hjælp eller tvang, maskine kontra menneske, Big Brother, moderne informationsteknologi, digitalisering med meget mere. Bogen bevæger sig også inden for fx kunst, teknik, håndværk, fysik, naturvidenskab, hermeneutik og teknokrati. Der er store forskelle på indlæggene, men generelt bevæger de sig på et akademisk niveau, også hvad angår sprog og tanke- og fremstillingsmåde.

Tættest kommer de bøger, som handler om forholdet mellem naturvidenskab og humaniora. Ingen nyere har dog beskæftiget sig så indgående og specifikt med teknik og teknologi set fra et humanvidenskabeligt synspunkt.

Bogens 22 indlæg giver en sociologisk og filosofisk indføring i forskellige problemstillinger, som samlet set er nogle bud på, hvilken rolle teknik og teknologi spillede, spiller og vil komme til at spille i samfundet og for den enkelte.


Information

d. 18. jan. 2014

af

af

Steen Nepper Larsen

d. 18. jan. 2014Informationer og udgaver