Bøger / faglitteratur

Nye trusler, nye chancer : politiske udfordringer i en verden i bevægelse


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Bjørn Ulrik Larsen

d. 18. dec. 2018

Lasse Budtz er først og fremmest kendt som udenrigspolitisk kommentator i TV og dagblade, men også som tidl. socialdemokratisk MF'er med speciale i udenrigs- og sikkerhedspolitik. I dennedebatbog beskriver og analyserer han mulige og sandsynlige udviklinger og handlingsforløb i en verden i hastig forandring. Der sættes bl.a. fokus på den internationale våbenhandel og faren forspredning af atomvåben, den accellererende økonomiske udvikling i Asien og dens konsekvenser, den ustyrlige befolkningstilvækst og udviklingshjælpens fallit. Derer korte, men præcise beskrivelseraf de kaotiske og uforudsigelige forhold i Rusland, Tyskland nye styrke i Europa og af de politiske tendenser i USA efter midtvejsvalget i 1994. Endvidere en meget oplysende og nuanceretbeskrivelse af den islamiske fundamentalisme og dens betydning. Overalt peger Budtz på nødvendigheden af internationalt samarbejde og påpeger implicit forskydningen i de sikkerhedspolitiskeparametre i retning af social udvikling,fordel ingspolitik og beskæftigelse. En debatbog, der alene forudsætter engagement i og interesse for udviklingen i en i både konkret og overført betydningstadig mindre verden.


Kristeligt dagblad

d. 22. mar. 1995

af

af

Jens Ravn-Olesen

d. 22. mar. 1995


Det fri aktuelt

d. 15. mar. 1995

af

af

Poul Smidt

d. 15. mar. 1995Informationer og udgaver