Bøger / faglitteratur

Nyheder på internettet : journalistik i en ny medievirkelighed


Beskrivelse


Beskrivelse af hvordan netnyheder bliver til som en videreførelse af en allerede eksisterende journalistik.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. aug. 2012

af

af

Jytte Bræmer

d. 31. aug. 2012

For journalister, journaliststuderende og andre, der arbejder med medier og kommunikation.

Nyhedsformidling på nettet er et relativt nyt arbejdsfelt, som for første gang her er genstand for et egentligt forskningsprojekt. Er der tale om en ny journalistisk genre, hvordan indgår den i den journalistiske fødekæde, og hvordan indgår den i nyhedshierarkierne på redaktionerne og den journalistiske selvforståelse? Forfatteren baserer sin forskning på observationer på 3 nyhedsredaktioner: DR, Politiken og Nordjyske. Èn af bogens konklusioner er, at netformidlingen fortrinsvis er tildelt en distribuerende position og en position tættere på læserne end deres "storebrødre" på redaktionerne. To forhold, der ikke for alvor anerkendes på grund af den journalistiske forestilling om, at den "rigtige" journalistik er langsom, tung, grundig og rettet mod læserne som offentlige og ikke som privat- og enkeltpersoner. Holdninger til brugerinvolvering og interaktion i medierne inddrages også i undersøgelsen. Bogen er en bearbejdning af en ph.d.-afhandling fra RUC med den sigende titel Radikalisering af kampzonen : en analyse af netjournalistisk praksis og selvforståelse i spændingsfeltet mellem idealer og publikum.

Det er første gang emnet tages særskilt under behandling i bogform. Det er dog behandlet i antologien Nyheder i nutid, 2009, ligesom undersøgelsen Hvor kommer nyhederne fra?, 2009 også inddrager emnet.

Bearbejdet forskningsprojekt om netnyheders placering i nyhedsbilledet.