Bøger / faglitteratur / lærebøger

Økonomisk metode


Beskrivelse


Praksisnær lærebog til de merkantile fag inden for grundlæggende metodelære med hovedvægt på kvantitativ metode med eksempler fra den finansielle branche.