Bøger / faglitteratur / lærebøger

Økonomistyring og budgettering


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


En grundlæggende indføring i virksomhedens økonomiske styring med hovedvægten lagt på budgettering og budgetudarbejdelse.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Økonomistyring (Indledning - om at styre ; Økonomistyringens grundvilkår ; Hvad er økonomistyring? ; Valg af ledelsesfilosofi - Management by Exception ; Hvem laver økonomistyring? - controllerfunktionen ; Integrerede økonomiinformationssystemer ; Balanced Scorecard) ; Den overordnede økonomiske totalmodeI (Regnskabsvæsenets opgaver og regnskabs-budgetmoder ; Resultatopgørelsen ; Balanceopgørelsen ; Sammenhængen mellem resultatopgørelsen og balancen ; Likviditetsopgørelsen ; Lønsomhedsbilleder ved hjælp af Activity Based Costing) ; Budgettering. (Budgettet som ledelsesværktøj ; Budgetlægning og planlægning ; Planlægning og budgetopbygning) ; Budgetudarbejdelsen (Budgettet beskæftiger sig med fremtidige forhold ; Budgetforudsætninger ; Driftsresultatbudgettet ; :Balance- og likviditetsbudgettet ; Budgettet i grafisk fremstilling ; Budgettets nøgletal ; Det videre budgetarbejde ; Appendiks - Om beregning af finansielle nøgletal - herunder i SPANCOM A/S) ; Budgetstyring og budgetkontrol (Budgetstyringen ; Budgetkontrol ; Appendiks 1 - Dekomponering ; Appendiks 2 - Eksempel på en kontrolrapport) ; Budgettering og kalkuler med regneark (Budgettering og regneark ; Regnearksmodel for en enkeltvareproducerende virksomhed ; Regneark og grafik ; Anvendelse af regneark som beslutningsstøtteværktøj - break even-analyse og optimering ; Break even-analyse ; Optimering ved hjælp af Excel - ''Problemløser") ; Virksomhedsspillet Minicam a/s. (Spillets baggrund ; Om spillet ; Spillereg]er ; Spillets udfald ; Afvikling af Excel-virksomhedsspillet) ; Opgavesamling (Total A/S ; TransSpedit A/S ; Wearin ; SKO-LET A/S ; Helseprodukter ; Dankartoffel ; Autopolster A/S . ; Hyndefabrikken . ; Søma A/S ; T0PPRODUCTS A/S . ; Metalspecialisten A/S ; KANIL A/S ; JYCOM A/S ; Budgettets nøgletal ; Budgetkontrol I - dækningsbidragsafvigelse . ; Budgetkontrol-II - dækningsbidragsafvigelse fortsat)