Bøger / faglitteratur / disputatser

Øremærkning af barsel til fædre : et litteraturstudie


Beskrivelse


Litteraturstudiet belyser hvilke erfaringer man har gjort sig i Danmark og i de andre nordiske lande med øremærket barsel til fædre og hvilke faktorer der har betydning for forældrenes barselsadfærd.