Bøger / faglitteratur / teologiske skrifter

Om den sande religion


Beskrivelse


Markellos af Ankyras (ca. 280-ca. 374) tekst fra mellem 311 og 324 opfordrer til at antage kristendommen. Samtidigt vidner teksten om et specielt træk ved antikkens kristendom - en fjendtlig indstilling ikke bare overfor grækernes religion men overfor grækernes kultur i det hele taget.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. nov. 2009

af

af

Flemming Faarup

d. 12. nov. 2009

Bogen henvender sig til teologer og kirkehistorikere. Bogen er en del af Det eksegetiske Udgiverselskabs serie Bibel og historie.

Der skete store ting for kristendommen omkring år 300. Konstantin den store legaliserede kristendommen og banede således vejen for at den kunne blive romersk statsreligion. Nikæa-koncilet fandt sted i 325. Tidligt i århundredet skrev Markellos af Ankyra Om den sande religion, en opfordring til ikke-kristne om at blive kristne. Denne bog handler om dette skrift, forfatteren til skriftet og skriftets placering i den samtidige kirkehistorie. De mange græske vendinger og citater, der er brugt, er transskriberet til latinske bogstaver. Bogen er ikke en gennemgang af Guds og Jesu undergerninger men er en lang række argumenter i klassisk hellenistisk stil for kristendommen. Platon bruges, nærmest misbruges, i argumentationen for kristendommen som den sande monoteistiske religion.

Om den sande religion oversættes hermed og kommenteres for første gang til dansk, så der er ikke noget sammenligningsgrundlag.

Et kildeskrift om den tidligere kristendom bliver hermed tilgængeligt på dansk, målgruppen er noget snæver.