Bøger / faglitteratur

Om tilblivelse og tilintetgørelse : de generatione et corruptione


Beskrivelse


Omhandler den fysiske verden omkring os med særligt henblik på de fire grundelementer - ild, luft, vand og jord - og de processer, der foregår i naturen.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. mar. 2004

af

af

Martin Hjelmborg

d. 30. mar. 2004

Bogen er blevet til på basis af en guldmedaljeafhandling. Aristoteles er måske den af de græske filosoffer, der har betydet mest i vores vestlige kultur og i den islamiske højkultur, især i højmiddelalderen og var den endelige autoritet i naturvidenskabelige spørgsmål helt op i 1500-tallet. I sin samtid var han nytænkende i kraft af, at han observerede genstandene, før han nedfældede sine teorier (teorien om de 4 elementer stammer fra ham). Eksperimentel videnskab i vores forstand er kun ca. 400 år gammel. Forf. indleder kort med Aristoteles' liv og fortæller herefter om de overleverede skrifter, deres historie og betydning for Europa i højmiddelalderen helt op i 1500-tallet. Herefter gennemgår han de grundlæggende principper i Aristoteles' naturvidenskabelige syn og beskriver nogle temaer i det foreliggende værk, der blot fylder 60 sider i bogen (s. 77-136). De meget fyldige kommentarer til værket dækker lige så mange sider som dette. Meget krævende læsning for ikke-fagfolk. Indhold, forord, litt om A. (da. eng. ty., s. 70-72), fortegnelse over overleverede skrifter (på da.), sagregister.


Sfinx

Årg. 27, nr. 4 (2004)

af

af

Erik Ostenfeld

Årg. 27, nr. 4 (2004)Informationer og udgaver