Bøger / faglitteratur / festskrifter

Omverdenen trænger sig på : politik og ideer i det 20. århundredes historie : festskrift til Thorsten Borring Olesen


Beskrivelse


Om nyere politiske og økonomiske forhold og begivenheder, der alle på forskellig vis har haft en stor betydning for udviklingen efter 1945, og på den måde, Danmark betragter omverdenen på.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jytte Bræmer

2006

Bogen er et festskrift til forsker og historiker Thorsten Borring Olesen i anledning af hans 50 års fødselsdag. Ti yngre historikere med tilknytning til forskermiljøet ved Århus Universitet har i taknemmelighed over den inspiration og viden, de har fået af TBO, skrevet ti artikler om vidt forskellige emner. Fællesnævneren er, at de omhandler punktnedslag på forhold og begivenheder, der alle på forskellig vis har haft en stor betydning for den politiske udvikling efter 1945 - og ikke mindst på den måde, vi betragter omverdenen på. Tysklands forholdsregler imod 70'ernes terrorisme, europæiseringen af dansk udenrigspolitik, landbrugets ændrede økonomiske og politiske betydning i samfundet og Danmarks stigende internationale engagement bl.a. via FN. Alt sammen fragmenter af den nyere politiske og økonomiske historie. En periode "hvor omverdenen trængte sig på", og lille Danmark i højere grad blev en del af verden. Artiklerne kræver alle et godt fundament af historisk viden og vil fortrinsvis finde anvendelse på universitetsniveau. Enkelte af artiklerne kan imidlertid også bruges som baggrundsstof på mellemuddannelsesniveau. Et fyldigt noteapparat efter hver artikel samt en bibliografi over TBO's produktion.


Arbejderhistorie

2008, nr. 2

af

af

Thomas Wegener Friis

2008, nr. 2


Historie

2007, nr. 1

af

af

Chris Holmsted Larsen

2007, nr. 1