Bøger / faglitteratur

Online Branding : skab strategiske relationer på nettet


Beskrivelse


Succeskriterier for virksomheders brug af web til corporate branding. Om udarbejdelse af en strategi på området og eksempler på konkrete værktøjer til udvikling af bl.a. effektmåling, public relations og storytelling på nettet.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. maj 2005

af

af

Lone Thaarup

d. 26. maj 2005

En spændende og grundig beskrivelse af web-kommunikation, dens muligheder og faldgruber. Forfatteren, der er cand.scient.soc. i PR, udgav i 2003 Corporate branding om det at arbejde med modeller for branding på tværs af virksomheden. I den nye bog er fokus i højere grad på relationen mellem virksomheden og modtageren ud fra nogle forudsætninger der præciserer behovet for en velgennemtænkt strategi, en god kommunikation på brugernes præmisser samt en fornuftig sammenhæng mellem udbytte og omkostninger. Et grundlæggende argument i bogen er, at on-line branding skal bidrage til dialog og argumentation fremfor information og manipulation - og den skal medvirke til en proces hvor man afprøver, kommunikerer og udvikler i samspil med interessenterne. Det fører til, at stadigt flere virksomheder etablerer mere personaliserede og dynamiske webtjenester, således at der fx skelnes mellem relationer til kunder, investorer, medarbejdere og stakeholders. Forfatteren beskriver bl.a. on-line etik, storytelling og weballiancer samtidig med at han giver læseren grundig ballast gennem beskrivelser af processer, analysemodeller og cases. Der afsluttes med gode råd, måldefinitioner, succeskriterier m.v. Bogen er et brugbart værktøj for mange slags strategiske overvejelser om relationerne mellem virksomheden og dens omverden - både i privat og offentligt regi.