Bøger / faglitteratur

Opgavesamling i erhvervsret : opgaver, vejledende besvarelser, løsningsmodeller samt vejledning i opgaveskrivning


Beskrivelse


Denne opgavesamling er udarbejdet som øvelsesredskab til faget Erhvervsret på studierne HD, HA, HH, BA, Polit., Merkonom, Markedsføringsøkonom og Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning samt andre studier med lignende pensum. Opgavesamlingen er et supplement til pensum i Erhvervsret på de respektive uddannelser, herunder særligt Børge Dahl: "Erhvervsjura - i et markedsøkonomisk perspektiv" samt Paul Krüger Andersen m.fl.: "Dansk Privatret". Opgavesamlingen kan imidlertid anvendes, uanset hvilken anden lærebog der måtte anvendes i undervisningen. Skriftlig besvarelse af juridiske opgaver (cases) kræver en særegen metode, der bedst tilegnes ved flittig opgaveløsning. Nærværende opgavesamling er udarbejdet som både værktøj og øvelsesredskab til brug for løsning af skriftlige såvel som mundtlige erhvervsretlige opgaver. Som supplement til opgavesamlingen kan anbefales "Complet kompendium i Erhvervsret" af samme forfatter. Kompendiet er ligeledes udarbejdet som hjælp til struktureret opgaveløsning.