Bøger / faglitteratur

Aspiri kompendium i erhvervsret


Beskrivelse


Dette kompendium er udarbejdet som hjælperedskab til faget Erhvervsret på studierne HD, HA, HH, BA, Polit., merkonom, markedsføringsøkonom, AkademiMerkonom og Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning samt andre studier med lignende pensum. Erhvervsret er et meget teksttungt og omfangsrigt fagområde, hvilket gør det svært at få det nødvendige overblik over de forskellige erhvervsretlige mekanismer samt et tilstrækkeligt kendskab til de enkelte retsområder. Kompendiet er derfor et supplement til pensum i Erhvervsret på de respektive uddannelser, herunder særligt Børge Dahl:" Erhvervsjura - i et markedsøkonomisk perspektiv", samt Paul Krüger Andersen m.fl.:" Dansk Privatret". Kompendiet kan imidlertid anvendes, uanset hvilken anden lærebog der måtte anvendes i undervisningen. De enkelte juridiske retsområder har en indbygget systematik eller rækkefølge, der så vidt muligt bør følges. Kompendiets enkelte kapitler er opbygget med udgangspunkt heri. Kompendiet vil derfor kunne vise sig som en uvurderlig støtte og et yderst anvendeligt værktøj ved opgaveløsning og eksamen.