Bøger / faglitteratur / håndbøger

Oplev Sydfyn og Øhavet


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juli 2002

af

af

Liselotte Henriksen

d. 9. juli 2002

Udvalget af rejseførere kan bevidne at det sydlige Fyn og småøerne er et populært turistmål for både bilfolket, cyklisterne og ikke mindst sejlerne. Det seneste bind i Forlaget Hovedlands Oplev...-serie, som allerede dækker Nordsjælland, Limfjordslandet og Marsklandet kan bruges af alle turistgrupper. Her er som i de andre bøger en grundig introduktion til områdets geologi, flora og fauna, historie og folk, fulgt af områdeopdelt gennemgang af landskaber, byer, museer, herregårde osv. Kort, men tilstrækkeligt til at tilfredsstille den almindelige turist, gode farvebilleder, interessante og sjove historier spredt i teksten, pålidelige faktaoplysninger, så de fleste vil føle sig godt hjulpet af forfatteren, der er naturvejleder og rejseskribent. Turistmål ændrer sig kun langsomt eller slet ikke, så selv ældre bøger stadig kan bruges, og de forskellige førere må nødvendigvis ligne hinanden, så f.eks. Turen går til Fyn og øerne (1999) ikke adskiller sig væsentligt fra den foreliggende bog.


Bibliotekernes vurdering

d. 30. juni 2020

af

af

Jytte Bræmer

d. 30. juni 2020

Ny udgave af turistguide til Sydfyn og Øhavet, der henvender sig til såvel bil- og cykelturister.

Forlaget angiver det som 2. udgave af bogen, der udkom for 18 år siden i 2002, selvom der øjensynlig også kom en lettere revideret udgave i 2006. Som i de tidligere udgaver indledes der med generelle afsnit om landskab, geologi, fauna og flora, historie og lidt om folk og sprog. Derefter er området opdelt i otte underområder, hvor de største byer, seværdigheder, museer, særlige naturoplevelser og små lokale anekdoter er beskrevet relativt kortfattet. Der er faktabokse placeret rundt om i teksten og der afsluttes med oversigt over overnatningsmuligheder, transport og vandreture. Illustreret med farvefotos.

Det er en indbydende guide til de turister, der vil inspireres og er tilfredse med korte informationer om seværdigheder og steder. Overskuelig og logisk opbygning, let at orientere sig i, og de mange farvefotos giver lyst til at udforske og besøge området.

Teksten i den reviderede udgave er gennemskrevet, men der er kun små ændringer. Der er tilføjet nye seværdigheder, som havneområdet i Fåborg, Naturama i Svendborg og et souvenirmuseum og medicinhaver på Langeland. Layoutet er moderniseret, nye fotos tilføjet, men også mange genbruges. Oversigterne over overnatningsmuligheder, transport og museer er ajourført. Der er flere guider til området, fx Turen går til Fyn & Øhavet.


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Liselotte Henriksen

2006

2. udgave af denne i øvrigt udmærkede turistguide for, som jeg skrev i 2002, "både bilfolket, cyklisterne og ikke mindst sejlerne" i det sydfynske område. Et bind i forlagets serie Natur- og kulturguide fra Hovedland, som også dækker bl.a. Nordsjælland, Limfjordslandet og Marsklandet, der kan bruges af alle turistgrupper. Her er som i de andre bøger en grundig introduktion til områdets geologi, flora og fauna, historie og folk, fulgt af områdeopdelt gennemgang af landskaber, byer, museer, herregårde osv. Kort, men tilstrækkeligt til at tilfredsstille den almindelige turist, gode farvebilleder, interessante og sjove historier spredt i teksten, pålidelige faktaoplysninger, så de fleste vil føle sig godt hjulpet af forfatteren, der er naturvejleder og rejseskribent. Bogen er ikke blevet ringere i den nye udgave, men er i alt væsentligt heller ikke ændret. Teksten er uændret, de udmærkede fotos er de samme, kun faktaoplysninger om museer, hoteller, turistbureauer mv. er i et vist omfang opdaterede, men kunne ønskes lidt mere omfattende. At den allerede nu udsendes i en ny udgave må vel siges at borge for kvaliteten og sige noget om efterspørgslen.