Bøger / faglitteratur

Opmærksomhed


Beskrivelse


Hvordan virker vores opmærksomhed egentlig, og hvad påvirker den? Forfatteren giver en introduktion til de forskellige typer opmærksomhed, og til de neurologiske mekanismer, der ligger bag dem. For alle der interesserer sig for sindet og kroppen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. okt. 2021

af

af

Thorbjørn Zeuthen Tirsted

d. 29. okt. 2021

Hvordan virker vores opmærksomhed egentlig, og hvad påvirker den? Forfatteren giver en introduktion til de forskellige typer opmærksomhed, og til de neurologiske mekanismer, der ligger bag dem. For alle der interesserer sig for sindet og kroppen.

Ønsker man at arbejde med sin opmærksomhed, skal man først og fremmest vide, at der overordnet set findes tre forskellige måder at opdele opmærksomhed på, nemlig den fokuserede, den vedvarende og den vekslende opmærksomhed. I "Opmærksomhed" fortæller og forklarer biomedicineren Emma Louise Louth gennem en række eksempler fra forskningens verden, hvordan man videnskabeligt set har indkredset opmærksomhed som fænomen, og hvordan vores opmærksomhed overhovedet virker. "Opmærksomhed" er en del af bogserien "Tænkepauser", hvor forskere fra Aahus Universitet på kun 60 sider formidler deres viden om et specifikt emne på en letforståelig måde.

"Opmærksomhed" er en veloplagt udgivelse, som giver læseren en basisviden om opmærksomhed, som lægger op til yderligere udforskning af emnet. Sproget er flyder let, eksemplerne er velvalgte, og udgivelsen skriver sig perfekt ind i Tænkepauseserien.

Emnet opmærksomhed bliver behandlet fra vidt forskellige vinkler, fx fra et kulturøkonomisk perspektiv i OpmærksomhedskrigenFokus giver frihed : hvordan en industri kaprede din hjerne og solgte din tid eller et praktisk arbejdsperspektiv i Fokus giver frihed : gode råd om arbejdsmetoder i en verden fuld af forstyrrelserEmnet opmærksomhed bliver behandlet fra vidt forskellige vinkler, fx fra et kulturøkonomisk perspektiv i Opmærksomhedskrigen : hvordan en industri kaprede din hjerne og solgte din tid eller et praktisk arbejdsperspektiv i : gode råd om arbejdsmetoder i en verden fuld af forstyrrelser.