Bøger / faglitteratur

Ordene og tingene : en arkæologi om humanvidenskaberne


Beskrivelse


En bredt anlagt historisk studie over ændringerne i den vestlige verdens tænkemåde fra renæssancen og til vor tid. Bl.a skildres og analyseres hvordan de tre kundskabsområder naturhistorie, politisk økonomi og generel grammatik blev ændret til biologi, økonomi og filologi.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. mar. 2006

af

af

Søren Brunbech

d. 24. mar. 2006

Bogens anses at være et hovedværk i Foucaults forfatterskab, og det var ved sin udgivelse på fransk i 1966 med til at grundlægge Foucaults position som en af vor tids vigtigste filosoffer. Den udkom på dansk første gang i 1999 og foreligger her i en nyoversættelse af Mogens Chrom Jacobsen. Det er en omfattende og lærd fremstilling, hvor Foucault ved læsning af centrale litterære og filosofiske værker kan påvise fællestræk i udviklingen i forskellige humanvidenskaber i tre afgrænsede epoker fra renæssancen til i dag. Humanvidenskaber defineres hos Foucault bredere end vi bruger dem på dansk og omfatter fx også sociologi og dele af biologien. De sammenlignende videnskabshistoriske studier bliver brugt til at afdække forudsætninger og vilkår for de moderne videnskaber, der har studiet af mennesket som objekt. Bogen henvender sig til læsere med interesse for idehistorie, videnskabsteori og filosofi. Den er ikke nem at gå til, men der er som bekendt stor interesse for Foucaults forfatterskab, især på de human- og samfundsvidenskabelige universitetsstudier. Bl.a. på grund af forskellige forord vil det nok være en god idé at have begge udgaver af Foucaults hovedværk.


Bibliotekernes vurdering

d. 20. okt. 1999

af

af

Martin Hjelmborg

d. 20. okt. 1999

Foucault vil sandsynligvis i fremtiden blive regnet for den vigtigste filosof i den sidste halvdel af vort århundrede. Bogen her er hans hovedværk fra 1966, hvor han beskriver, hvorledes vores opfattelse af verden og vores rolle i den er skiftet afgørende flere gange siden 1500-tallet (først skiftet til en mekanisk opfattelse i 1600-tallet, derefter en navngivning og klassifikation af fænomenerne og så i 1800-tallet en forståelse af, hvordan de indre strukturer former disse). Foucault viser gennem sprogvidenskaben, økonomien, biologien, samt kunst og litteratur, hvorledes udviklingen har været gennem perioden med en meget grundig pointering af, helt fundamentalt, hvordan paradigmeskiftene har virket ind på opfattelsen i de respektive områder. De indholdsmæssigt koncentrerede lange sætninger (op til 10 linier mellem to punktummer) gør bogen vanskeligt tilgængelig for andre end fagfilosoffer, studerende og interesserede i filosofi på højt niveau. Forord (om Foucault), indhold, ordforklaring, litt.liste (om og af Foucault, da. eng. fr.), noter.


Jyllands-posten

d. 4. apr. 2000

af

af

Erik Svendsen

d. 4. apr. 2000


Aktuelt

d. 24. dec. 1999

af

af

Kresten Schultz Jørgensen

d. 24. dec. 1999


Politiken

d. 30. okt. 1999

af

af

Karsten R. S. Ifversen

d. 30. okt. 1999


Graf

Nr. 5/1 (2007/2008)

af

af

Chr. Bonde Korsgaard

Nr. 5/1 (2007/2008)


Weekendavisen

d. 17. dec. 1999

af

af

Frederik Stjernfelt

d. 17. dec. 1999


Kristeligt dagblad

d. 26. nov. 1999

af

af

Asger Brandt

d. 26. nov. 1999


Standart

Årg. 14, nr. 3 (2000)

af

af

Jan Ifversen

Årg. 14, nr. 3 (2000)


Politica

Årg. 32, nr. 2 (2000)

af

af

Stefan Hermann

Årg. 32, nr. 2 (2000)