Bøger / faglitteratur

Overlevelsesfilosofi : 10 tips til et liv med nærvær


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. feb. 2004

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 12. feb. 2004

Udgangspunktet for Kaj Smedemarks overlevelsesfilosofi er tidsbegrebet. Selv om tidsstyring er grundlaget for samfundsfunktionerne, er det os selv og kun os selv, der kan tage ansvaret for at leve vort liv. Vi er i langt højere grad end tidligere i historien frigjort fra traditionerne. Derfor er valget til at leve livet, som vi vil, også overladt til os selv. Alligevel viger mange tilbage for at foretage et bevidst valg om, hvordan deres liv skal leves og deres tid bruges. Tværtimod bliver målet for moderne mennesker at nå så meget som muligt vel vidende, at vi befinder os i en centrifuge. Frem for at gøre os nogle overvejelser om et meningsfyldt og sammenhængende liv. Til det sidste har forfatteren formuleret "Tidens ti bud", der handler om nærvær, glæde, stilhed, at være fremfor at synes, at fortælle sin livshistorie. Bogen er bygget op omkring disse bud, og afsnittene kan læses uafhængigt af hinanden. Forfatteren er cand.scient og har en lang pædagogisk karriere bag sig bl.a. i højskoleverdenen. Det er i ordets mest positive betydning en naiv bog, der kredser om tilværelsens essens uden at have et egentligt religiøst budskab. Den henvender sig bredt til et forholdsvis begrænset publikum.


Højskolebladet

Årg. 129, nr. 10 (2004)

af

af

Laust Riis-Søndergaard

Årg. 129, nr. 10 (2004)