Bøger / faglitteratur / erindringer

På cykel gennem seks årtier


Beskrivelse


Folketingsmedlem for SF, præst og medlem af Europa-Parlamentet Margrete Auken (f. 1945) fortæller om sin opvækst og den lige linje, der løber fra barndommens miljø med et stort kristent og politisk engagement til det senere præstearbejde og engagementet på den politiske venstrefløj.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. okt. 2008

af

af

Jytte Bræmer

d. 27. okt. 2008

For læsere af politiske biografier.

"Mands minde" var titlen på en række foredrag, Grundtvig holdt på Borchs kollegium i 1833. Som en pendant til dem er en række kendte danskere gennem de seneste år blevet bedt om at holde en foredragsrække i Vartov om deres liv set i lyset af den almindelige samfundsudvikling. Foredragene er blevet transmitteret i DR's P1. I øjeblikket er det Margrethe Auken, der fortæller om sit liv, og bogen her er en lettere bearbejdning af de mundtlige fortællinger. Det er en kronologisk beretning om hendes barndom, ungdom, samfundsengagement og politiske virke. Temaerne er opvæksten i den engagerede og dynamiske familie Auken, hendes private liv, uddannelsen til præst, hendes stigende politiske engagement, kvindesagen mv. Hendes personlige historie er på fornemste vis kædet sammen med den generelle udvikling i samfundet omkring hende. Det er et portræt både af det private og det mere officielle menneske, men hun formår at gøre det private relevant i en større sammenhæng, så det bliver mere end en almindelig biografi. Man oplever et sprudlende menneske, der holder af livet, suger alt til sig med stort engagement og som altid føler forpligtelsen overfor andre.

Andre af foredragsholderne i "Mands minde" -foredragsrækken har også udgivet foredragene i bogform, fx Rønn Hornbech: Fra krigsbarn til folkevalgt, 2007 og Ellemann-Jensen: Vejen, jeg valgte, 2007.

En erindringsbog, der vil være for politisk- og samfundsinteresserede læsere.


Kristeligt dagblad

d. 26. nov. 2008

af

af

Doris Ottesen

d. 26. nov. 2008


Præsteforeningens blad

Årg. 99, nr. 7 (2009)

af

af

Jakob Hvidt

Årg. 99, nr. 7 (2009)Informationer og udgaver