Bøger / faglitteratur

På sporet af det tabte selv


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om hvordan mennesket i sin stræben efter autonomi, en selvbestemmelse i fuld harmoni mellem følelser og behov, allerede som spædbarn må tilpasse sig forældrenes vilje og omsorg og senere erstatter denne underkastelse med en stræben efter magt og sikkerhed, camoufleret som en social tilpasning - med psykiske omkostninger til følge.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Poul Ravnløkke

d. 18. dec. 2018

Arno Gruen er en kendt psykoanalytiker, født i 1923. Har praktiseret i USA og er nu bosat i Schweiz. Hans bog er udtryk for hans tese om, at menneskets iboende stræben efter autonomi -selvbestemmelse her forstået i videste forstand - allerede fra spædbørnestadiet ødelægges af forældres omsorg og erstattes helt ubevidst af individets stræben efter magt og succes, camoufleret somen nødvendig socialisation til samfundets krav og behov. Psykiske sygdomme som f.eks. skizofreni kan under visse omstændigheder være følger heraf. Arno Gruen har nogle meget illustrerendehenvisninger til egen patientbehandling / cases, en del litterære citater samt andre henvisninger til fagfæller, psykologer, psykiatere og deres eksperimenter, som han fører frem som bevisførelsefor sine teorier. Arno Gruen's bog er vanskelig at læse for den, der ikke er fortrolig med psykoanalytiske begreber og definitioner. Den vil især være af interesse for biblioteker med lånere, derud fra egen videregående læsning haren god forhåndsviden og kan indstille sig på et noget mere krævende stof. Noter med baggrundsoplysninger til de enkelte kapitler.


Information

d. 9. feb. 1989

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 9. feb. 1989


Ergoterapeuten

Årg. 51, nr. 15 (1990)

af

af

IMG

Årg. 51, nr. 15 (1990)


Socialrådgiveren

årg 51, nr 8 (1989)

af

af

Annie Wamock

årg 51, nr 8 (1989)