Bøger / faglitteratur / undersøgelser

På vej mod ungdomskriminalitet : hvilke faktorer i barndommen gør en forskel?


Beskrivelse


Undersøger forskellige forhold i barndommen, både børnenes individuelle forhold, deres familie- og opvækstforhold, skoleforhold, sociale relationer og livsstilsforhold, som enten øger eller mindsker sandsynligheden for, at en ung begår kriminalitet.