Bøger / faglitteratur / pjecer

Pårørende : lær at leve med andres sygdom


Beskrivelse


Det kan være belastende at være pårørende til en person med kronisk sygdom. Både fysisk, psykisk og socialt. Og mens der bliver gjort meget for at gøre behandlingsforløbet for landets 1,5 millioner kroniske syge bedre, så findes der kun få tilbud om støtte og oplysning til deres pårørende. Derfor kan mange pårørende få følelsen af, at de står alene med deres mange spørgsmål til at håndtere en ofte kompliceret hverdag. Formålet med dette hæfte er at beskrive nogle af de dilemmaer og problemer, der kan opstå for den pårørende. Hæftet indeholder også en række redskaber, så det bliver muligt for den pårørende at forebygge og håndtere problemerne, hvis de opstår. I hæftet kan du blandt andet læse om: " Bearbejdelse af krisereaktioner " Nye opgaver - nye relationer " Barn til en kronisk syg " Når følelserne bliver negative " Symptomer på depression " Fysisk aktivitet og livskvalitet " Dit sociale netværk " Hjælp og støtte.