Bøger / faglitteratur / lærebøger

Pædagogik i dagtilbud


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Om barndom, kultur, leg og læring (Grethe Kragh-Müller: Legens betydning for børns udvikling. Karsten Tuft: Pædagogisk praksis i dagtilbud - historisk og aktuelt. Kirsten Krøigaard: Børns emotionelle, sociale og kognitive udvikling. Pernille Hviid: Legende liv og levende leg. Lars Wahlun: Dannelse i daginstitutionen. Anette Boye Koch: Børns trivsel i dagtilbud. David Thore Gravesen: Opvækstvilkår, livsbetingelser og dagtilbudspædagogik. Annika Wiwe: Sprogpædagogisk arbejde i dagtilbud. Vibe Larsen: Kulturel og social diversitet i dagtilbuddet). Om profession, organisation, samarbejde og viden (Klaus Kasper Kofoed: Organisation og ledelse i daginstitutioner. Søren Holm: Etik og refleksion i dagtilbud. Kirsten Elisa Petersen: Børn i udsatte positioner. Anja Hvidtfeldt Stanek: Samarbejde på tværs - om børns overgange. Forældresamarbejde i dagtilbud / Søren Smidt og Suzanne Krogh. Bodil Klausen: Frivillige i dagtilbud - forbedring eller forringelse af kvaliteten? Love og konventioner på dagtilbudsområdet / Morten Anker Hansen, Torben Munkholm og Jens Horsholt Mikkelsen. Martin Bayer: Videnskabelige teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis). Om kommunikation, æstetiske processer og sundhed (Kommunikation og dialog i dagtilbud / Inger Ulleberg og Per Jensen. Leg er livet! Om leg i vuggestuer og børnehaver / Maria Øksnes og Einar Sundsdal. Børnelitteratur - begreber, temaer og nye tendenser / Ayoe Quist Henkel og Martin Blok Johansen. Tanja Phaff Louring: Dramapædagogik i dagtilbuddet - at skabe magiske legerum for og med børn. Sonja Svendsen: Musikalsk samvær med børn i dagtilbud. Kulturelle og æstetiske læringsformer / Hanne Hauer og Frants Mathiesen. Sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud / Ulla Pedersen og Anette Schulz). Om udvikling, forandring og didaktik (Kirsten Elisa Petersen: Pædagogens arbejde i en samfundsmæssig kontekst. Natur og naturfaglig dannelse i dagtilbud / Niels Ejbye-Ernst og Dorte Stokholm. Lone Wiegaard: Aktiviteter med krop og bevægelse. Den innovative pædagog / Astrid Kidde Nørgaard og Eva Thestrup Overvad. Stig Broström: Didaktik, dokumentation og evaluering i dagtilbud. Medier i dagtilbud / Stine Liv Johansen og Helle Skovbjerg Karoff)


Informationer og udgaver