Bøger / faglitteratur

Pædagogisk idræt i vuggestue og børnehave


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Del 1 : pædagogisk idræt - et teoretisk fundament (Grethe Sandholm: Pædagogen som kropslig kulturformidler via pædagogisk idræt. Balder Brøndsted: Idrætsvuggestue : kan man det? Gitte Bendix: Pædagogisk idræt og inklusion. Charlotte Helle Petersen: Kunsten at jonglere. Jane Abildskov Barenholdt: Pædagogisk idræt kan optimere legen for barnet med autisme) ; Del 2 : krop, bevægelse og leg - pædagogisk idræt i praksis (John Stensberg: Dialog med det legende : en faglig mulighed. Birgitte Møs: Pædagogisk idræt og støttepædagogens arbejde. Erik Nielsen: Pædagogisk idræt : udvikling af lege. Henriette Sofie Blangsted: Vuggestuebørn og de fire fokuspunkter. Helle Eva Saxtorph: Læreplanstemaer i praksis. Torben Maarbjerg Jepsen: 10 millioner grunde til idræt og natur. Slåskultur i teori og praksis / Anette Strarup Weibøl og Christina H. Jensen) ; Del 3 : pædagogisk idræt i et ledelsesperspektiv (Morten Melgaard Madsen: Flammen og citronmånen : fra institution til idrætsinstitution. Pædagogisk idræt i et ledelsesperspektiv / Ulla Gottschalck og Ronni Mathiassen. Annie Thyrri Jørgensen: Når børn og voksnes arbejdsglæde popper)


Informationer og udgaver